O Programie Aktywna Tablica

Aktywna Tablica jest rządowym programem kierowanym do szkół podstawowych. Celem programu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno‑komunikacyjnych na lata 2017-2019. Program Aktywna Tablica ma za zadanie zapewnienie niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Pobierz i wypełnij wniosek o dofinansowanie do programu Aktywna Tablica

Produkty dedykowane do programu Aktywna tablica

Szeroki wybór produktów / zestawów

Aktualności programu Aktywna tablica

Ważne informacje - zanim złożysz wniosek!

Oto kilka przydatnych informacji, które pozwolą uniknąć odrzucenia wniosku czy problemów przy zakupach.

Więcej...

Wykaz pomocy dydaktycznych rekomendowanych przez MEN

Przedstawiamy wykaz pomocy dydaktycznych, które szkoła może kupić lub zaliczyć do rzeczowego wkładu własnego w programie Aktywna tablica.

Więcej...

Daty o których należy pamiętać

Ważne daty dotyczące programu Aktywna Tablica.

Więcej...

Wnioski do programu Aktywna tablica

Na stronie MEN zostały już zamieszczone wnioski o udział w programie „Aktywna tablica” dla szkół i organów prowadzących. Na naszej stronie wnioski te są już do pobrania.

Więcej...

Ile szkół?

Wartość dofinansowania

Ważne terminy w programie Aktywna Tablica

15.04.2018r

Złożenie wniosków przez dyrektorów szkół do organów prowadzących

30.04.2018r

Złożenie wniosków przez organy prowadzące do wojewodów

15.05.2018r

Wydanie decyzji przez zespoły kwalifikujące o przyznaniu wsparcia dla szkół

30.06.2018r

Przekazanie środków finansowych przez wojewodów do organów prowadzących